BALTI SILVER REISID OÜ  REISITINGIMUSED  1. Reisileping 1.1. Reisileping on Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping, mis muutub siduvaks hetkel kui Reisija on välja valinud reisi ja popieriniù mai¹eliù spaudù ir apdailos variantù be galo daug popieriniai mai¹eliai populiari pakuotì dovanoms ir çvairioms prekìms Hinnatud kodulehtede tegemine professionaalne kodulehe valmistamine tunnustatud ja visuaalselt heal tasemel .. korraliku ja atraktiivse kodulehe tegemine aga ka kasutajasõbralike ning lihtsalt kasutatavate kodulehtede valmistamine originaalse visuaaldisainiga kodulehekülje tegemine vaata lisaks ka Tõlketeenused kiirelt ja alati tähtajaks valmis
est   rus   eng   swe   ger   fin
Mai 2022
ETKNRLP
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

BALTI SILVER REISID OÜ  REISITINGIMUSED 

1. Reisileping

1.1. Reisileping on Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping, mis muutub siduvaks hetkel kui Reisija on välja valinud reisi ja tasunud selle eest ettemaksu ning saanud Reisikorraldajalt tellimuse kinnituse. 1.2. Reisikorraldaja vastutab reisi läbiviimise eest vastavalt lepingule. Vastutus puudutab ka Reisikorraldaja lepingu täitmiseks kasutatavate ettevõtjate, agentide ja vahendajate tegevust.
1.3. Reisilepingu alusel müüb Reisikorraldaja reisipaketi Reisijale, kes kohustub maksma selle eest kokkulepitud tasu.
1.4. Balti Silver Reisid Reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud lubadustele.
1.5. Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud. 

2. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine
2
.1. Reisileping muutub siduvaks hetkel, kui Reisija on välja valinud reisi, Reisikorraldaja on Reisijale väljastanud reisikinnituse ja Reisija on tasunud ettemaksu.
2.2. Reisija tellimus muutub Reisikorraldajale siduvaks pärast ettemaksu laekumist.
2.3. Kui reisini on rohkem kui 31 päeva, tuleb 3 päeva jooksul peale reisi tellimist tasuda ettemaks 20% reisiteenuse maksumusest. Reisi kogumaksumus tuleb tasuda hiljemalt 31 päeva enne reisi.
2.4. Kui reisini on 31-7 päeva, tuleb reisi kogumaksumus tasuda 24 tunni jooksul peale reisi tellimist.
2.5. Kui reisini on vähem kui 7 päeva, tuleb kogu reisi maksumus tasuda koheselt.
2.6. Makse teostamisega kinnitab Reisija, et on tutvunud Balti Silver Reiside reisitingimustega ja aktsepteerib neid. 

3. Hind ja hinnamuutused
3.1. Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisikirjelduses ja teistes reisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises, internetis koduleheküljel või arvel või mis on kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel.
3.2. Reisi hinna sisse ei kuulu juhul, kui pole teisiti märgitud, viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Hinna sisse ei kuulu toa pikendamine ärasõidupäeval. Vastavalt rahvusvahelisele hotellipraktikale tuleb toad vabastada kell 12.00.
3.3. Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada.
3.4. Reisikorraldajal on õigus Reisiteenuse hinda tõsta kui:
       3.4.1. muutuvad Eesti või sihtkohamaa maksud, lõivud ja    teenustasud, mis mõjutavad reisi hinda.
       3.4.2. muutuvad transpordihinnad või lennujaamamaksud
       3.4.3. muutuvad oluliselt valuutakursid.
3.5. Reisitasu suurendamisest tuleb Reisijale teatada vähemalt 21 päeva enne reisi algust.
3.6. Reisikorraldaja annab Reisijale hinnagarantii ootamatute hinnalisade eest. Hinnagarantii võimalike tulevaste hinnamuutuste suhtes kehtib juhul, kui kogu reisi maksumus tasutakse tellimisel ja reisini on sealjuures jäänud vähemalt 21 päeva.
3.7. Reisikorraldaja poolt väljakuulutatud soodustused ja viimase hetke hinnad hakkavad kehtima väljakuulutamise hetkest, neil ei ole tagasiulatuvat jõudu.
3.8. Kehtib üks soodustus korraga.
3.9. Laste hinnasoodustust antakse vaid koos vanematega reisivatele lastele ning see ei kehti koolirühmade ja muude rühmareiside puhul.
3.10. Viimase hetke hinnaga reiside puhul kehtib lapsele hinnasoodustus Reisiteenuse täishinnast, samas ei saa lapse reisi hind ületada viimase hetke reisi hinda.
3.11. Reisikorraldajal on õigus enne reisi toimumist vabade kohtade olemasolul müüa reisipakette erihinnaga. 

4. Reisi muutmine või tühistamine ilma mõjuva põhjuseta
4.1. Ilma mõjuva põhjuseta on Reisijal õigus tellimus muuta või tühistada järgmistel tingimustel:
       4.1.1. Kui reisini on jäänud rohkem kui 31 päeva, on Reisija kohustatud hüvitama Reisikorraldaja bürookulud, mis üldjuhul on 700 EEK täiskasvanu ja 400 EEK kuni 12-aastase lapse kohta. Reisija kohustub täiendavalt hüvitama Reisikorraldaja poolt antud hetkeks reisi korraldamiseks tehtud kulutused (viisad, hotellide ja transpordi ettemaksud jne).
       4.1.2. Kui reisini on 31-15 päeva, on Reisija kohustatud Reisikorraldajale hüvitama summa, mis võrdub tasutud ettemaksuga (20% reisi maskumusest). Reisija kohustub täiendavalt hüvitama Reisikorraldaja poolt antud hetkeks reisi korraldamiseks tehtud kulutused (viisad, hotellide ja transpordi ettemaksud jne).
       4.1.3. Kui  reisini on 14-7 päeva, on Reisija kohustatud Reisikorraldajale hüvitama 70% tellimuse maksumusest. Reisija kohustub täiendavalt hüvitama Reisikorraldaja poolt antud hetkeks reisi korraldamiseks tehtud kulutused (viisad, hotellide ja transpordi ettemaksud jne).
       4.1.4. Kui reisini on jäänud vähem kui 7 päeva, on Reisija kohustatud Reisikorraldajale hüvitama 100% tellimuse maksumusest.
4.2. Kui reisi tühistab reisiseltskonna üks liige ja hind põhineb sellel, et grupis on kindel arv inimesi, on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest tingitud lisatasu. Muutusest tingitud lisatasu maksmise eest vastutavad võrdselt nii reisi tühistanud kui ka reisile minevad seltskonna liikmed.
4.3. Kui reis ei ole tühistatud, kuid Reisija ei ilmu õigeks ajaks reisi alustamiseks ettenähtud kohta või ei saa reisil osaleda puuduvate või mittevastavate dokumentide tõttu, on hüvitiseks reisi täismaksumus.
4.4. Tellimuse muul viisil muutmise korral kohustub Reisija hüvitama Reisikorraldajale kõik muutmisega seonduvad kulud, mille ulatuse ja tasumise tähtajad teatab Reisikorraldaja Reisijale 3 päeva jooksul alates Reisijalt tellimuse muutmise soovi laekumisest Reisikorraldajale. 

5. Reisi tühistamine mõjuval põhjusel
5.1. Mõjuval Takistuse ilmnemisel on Reisijal õigus reis annulleerida ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud bürookulud ja Reisikorraldaja reaalsed vältimatud kulutused (nt viisad, hotellitrahvid vms).  
5.2. Mõjuv Takistus on:
       5.2.1. Reisija või tema lähedase haigestumine, õnnetusse sattumine, surm. Lähedasteks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna.
        5.2.2. muu tõsine õnnetus (nt tulekahju, suur varaline kahju jms).
5.3. Reisija on kohustatud Mõjuvast Takistusest Reisikorraldajale viivitamatult teatama. Tõend takistuse ilmnemise kohta (arstilt, politseist vms) tuleb Reisikorraldajale esitada mitte hiljem kui 48 tunni jooksul.
5.4. Võimalike kahjude vältimiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisikatkemiskindlustuse. 

6. Reisija kohustused ja vastutus
6.1. Reisija vastutab selle eest, kas ta jõuab reisile või mitte. Reisija on lennureiside puhul kohustatud ilmuma õigeaegselt lennule registreerimisele.
6.2. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutisi. Reisija poolt nimetatud kohustuse mittetäitmisel on Reisikorraldajal õigus reisileping ennetähtaegselt lõpetada ja nõuda Reisijalt tekitatud kahjude hüvitamist.
6.3. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit rikkunud Reisijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele.
6.4. Reisija vastutab materiaalselt kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele (sealhulgas lennukompanii, majutusettevõte jne).
6.5. Reisija vastutab oma reisidokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse eest kogu reisi vältel. Täiendavad Reisikorraldaja kulud, mis võivad tekkida Reisija dokumentide kadumisest, nende nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine vms) juhul, kui puudused ei ole põhjustatud Reisikorraldaja poolt, korvab Reisija.
6.6. Väljaspool Euroopa Liidu piire ID-kaart isikuttõendava dokumendina ei kehti. Reisija on kohustatud reisile kaasa võtma passi.
6.7. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus, ta satub kuriteo ohvriks vms, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kiirel organiseerimisel kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel, kusjuures Reisija kohustub täies ulatuses hüvitama Reisikorraldaja poolt kantud lisakulud hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates Eestisse tagasijõudmise kuupäevast.
6.8. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel.
6.9. Kui Reisija ei pääse lennule või kõrvaldatakse sellelt tugeva alkoholijoobe tõttu, tuleb tal tasuda sellega seotud lisakulud. Reisi maksumus tagastamisele ei kuulu.
6.10. Reisija vastutab selle eest, et ta ei ole sihtkohamaal persona non grata. Kui Reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb Reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisiraha tagastamisele ei kuulu. 

7. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammis muudatusi
7.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest tuleb Reisijatele teatada nii ruttu kui võimalik.
7.2. Kui reisile on registreerunud tunduvalt vähem Reisijaid, kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus tingimusel, et reisi iseloom sellest oluliselt ei muutu, muuta sõiduvahendit, ajakava või marsruuti. 

8. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
8.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
       8.1.1. reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid. 
       8.1.2. lennukompanii jätab ootamatult oma lennud ära ja neid ei ole võimalik asendada.
       8.1.3. sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu ei ole garanteeritud Reisijate julgeolek.
8.2. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama.
8.3. Kui Reisikorraldaja jätab reisi ära Reisijate vähesuse tõttu, on Reisijal õigus saada uus samatasemeline reis sama hinnaga, kui korvava reisi korraldamine ei põhjusta Reisikorraldajale põhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse Reisijale hinnavahe.
8.4. Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha. Reisijal ei ole õigust lisakompensatsioonile.
8.5. Force majeur`i olukorras (sõjad, streigid, loodusõnnetused jms) sõltub Reisijale raha tagastamine allhankijate otsustest (lennukompaniid, hotellid) ja ei ole alati võimalik. Reisikorraldaja teeb kõik endast oleneva, et Reisija võimalikult suure osa oma rahast tagasi saaks. 

9. Viga reisikorralduses
9.1. Veaks reisikorralduses on pakutavate teenuste reisikirjeldustele mittevastamine.
9.2. Reisikorraldaja veaks ei saa pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
9.3. Reisikorraldaja veaks ei saa pidada:
       9.3.1. hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga.
       9.3.2. lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest.
      
9.3.3. lennureisi hilinemist, reisiklassi ja reisimarsruudi ootamatut muutmist või liinilendude puhul kohtade ülebroneerimist, kusjuures sellisel juhul pakub lennukompanii alternatiivse lennuvariandi ja kompenseerib ebamugavuse vastavalt oma sisekorrareeglitele. 
9.4. Reisikorraldaja veaks ei saa lugeda Reisija mittepääsemist reisile tema oma süü tõttu (kaotatud pilet, mittekehtiv reisidokument, Reisija on alkoholijoobes vms). 

10. Vigadest teatamine ja nende kõrvaldamine
10.1. Reisija poolt avastatud puudustest reisikorralduses tuleb viivitamata informeerida reisijuhti või Reisikorraldajat.
10.2. Reisija on kohustatud viivitamatult teavitama Reisikorraldaja esindajaid sihtkohas erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta, vastasel juhul ei saa nendele pretensioonidele tuginedes hiljem nõuda kahju hüvitamist.
10.3. Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
10.4. Kui pretensioon rahuldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse sihtkohas, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis, kusjuures hüvitamisele kuulub ainult otsene kahju.
10.5. Kui pretensioonile lahenduse leidmine sihtkohas osutub võimatuks, tuleb niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast reisi lõpukuupäeva esitada pretensioon Reisikorraldajale. Pretensioon peab olema vormistatud kirjalikult. Kui Reisija soovib saada hüvitist saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Saamata jäänud teenust tõendava teatise võib kirjalikult koostada ka Reisikorraldaja esindaja.

11. Reisikorraldaja kohustused ja vastutus
1
1.1. Reisikorraldaja vastutab selle eest, et Reisija poolt tellitud Reisiteenus vastab kirjeldustele, välja arvatud Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa ajutised või alalised reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või olukorrad, hotellide iseseisvad otsused remonditööde läbiviimiseks reisi kestuse ajal, jms.
11.2. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeur`i tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult: loodusõnnetused, sõjad, streigid vms).
11.3. Reisikorraldaja peab Reisijale olulisest reisiteenuse muutmisest või reisi ärajätmisest ning selle põhjusest viivitamata teatama.
11.4. Reisikorraldaja vastutab Reisija tervisele või varale põhjustatud tõendatud kahju eest, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest).
11.5. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest:
         11.5.1. mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja/või tegevusetusest või hoolimatusest.
         11.5.2. mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeur).
         11.5.3. mis on tingitud reisikirjelduses märgitud hotellis, liiklusvahendis vms tekkinud ootamatust tehnilisest rikkest, samuti kahjude eest, mis on tekitatud hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada.
         11.5.4. mis on tingitud Reisija pagasi kaotsiminekust.
11.6. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jne) pankrotistub, oluliselt tõstab hindu või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et eelloetletuga põhjustatud probleemid mööduksid Reisija jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellisel juhul on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada reisikirjelduses märgitud hotell teise samaväärse tasemega hotelli vastu.
11.7. Reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ebamugavusi ega lisakulusid ükski reisikorraldaja, transpordiettevõtte ega reisibüroo. Reisikorraldaja soovitab ennast kaitsta reisikindlustusega. Kui Reisija ei soovi kindlustust osta, võtab ta endale rahalise vastutuse kõigi reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest. 

12. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused
12.1. Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks pärast reisilepingu sõlmimist.
12.2. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.  
Osaühing Balti Silver Reisid, aadress: Manee¾i 6, Tallinn 10117, 668 46 46, info